Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging zaprasza lekarzy wszystkich specjalizacji oraz lekarzy w trakcie specjalizacji do wzięcia udziału w programach edukacyjnych:

  • Dwuletni kurs z zakresu estetyki lekarskiej

Dwuletni kurs z zakresu estetyki lekarskiej

Warunkami przyjęcia do Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging są:

  1. Ukończone studia medyczne.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna – Doktor Kinga Nicer – dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging są:

  • List motywacyjny;
  • życiorys;
  • kopia dyplomu ukończenia studiów medycznych;
  • kopia prawa wykonywania zawodu.

Zgłoszenia i dokumenty prosimy przesyłać  na adres e-mail: rekrutacja@antiaging.edu.pl lub na adres Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych ul. Włodarzewska 69 A 02-384 Warszawa.

Informacji można uzyskać także telefonicznie pod numerami telefonów:

605 332 776 – Monika Gabarska

695 803 801 – Joanna Nalborska

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie.

Wszystkie osoby zainteresowane informację o przyjęciu otrzymają drogą elektroniczną lub listownie.