Rekrutacja

Rekrutacja

Zasady rekrutacji na Dwuletni kurs medycyny estetycznej

Warunkami przyjęcia do Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging są:

  1. ukończone studia medyczne;
  2. rozmowa kwalifikacyjna – Doktor Kinga Nicer – dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging są:

  1. list motywacyjny;
  2. życiorys;
  3. kopia dyplomu ukończenia studiów medycznych;
  4. kopia prawa wykonywania zawodu.

Zgłoszenia i dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@antiaging.edu.pl lub na adres Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych ul. Włodarzewska 69A, 02-384 Warszawa. Informacji można uzyskać także telefonicznie pod numerami telefonów:
605 332 776 – Monika Gabarska
695 803 801 – Joanna Nalborska
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie. Wszystkie osoby zainteresowane informację o przyjęciu otrzymają drogą elektroniczną lub listownie.

Zapisz się na kurs

Dane osobiste do zgłoszenia:

Adres do korespondencji:

Dane do faktury:

Dołącz pliki

Prosimy o dołączenie skanów lub plików w następujących formatach: pdf,doc,jpg,jpeg