Rekrutacja

Zapisy

Dane osobiste do zgłoszenia:

Adres do korespondencji:

Dane do faktury:

Dołącz pliki

Prosimy o dołączenie skanów lub plików w następujących formatach: pdf,doc,jpg,jpeg

Po wysłaniu dokumentów otrzymasz maila z potwierdzeniem. Jeżeli nie otrzymałeś maila skontaktuj się z nami

Joanna Nalborska – tel.: 0 695-803-801

Monika Gabarska – tel.: 0 605-332-776

e-mail: rekrutacja@antiaging.edu.pl