Rekrutacja

To był fantastyczny wykład z prezentacjami na dwa ekrany jednocześnie

To był fantastyczny wykład z prezentacjami na dwa ekrany jednocześnie. Słuchaczom pierwszego roku, dr n. med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk, prof. UŁa, przedstawiła temat: „Anatomia twarzy – podstawy do terapii toksyną botulinową”. Zagadnienie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem i dyskusja kontynuowana była podczas przerwy obiadowej.

Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swoich zawodowych kompetencji zapraszamy na Dwuletni Kurs Medycyny Estetycznej dla lekarzy, formularz zgłoszeniowy: https://antiaging.edu.pl/rekrutacja/

kurs-medycyny-estetycznej-dla-lekarzy

#dermatologiaestetyczna #antiaging #szkoła #kursymedycynyestetycznejdlalekarzy #kursmedycynyestetycznej #kursymedycynyestetycznej #medycynaestetyczna #szkoleniazmedycynyestetycznejdlalekarzy #miedzynarodowecentrumksztalceniamedycynyantiaging