Rekrutacja

Mezoterapia kontra blizna po oparzeniu. Zabieg w ramach zajęć praktycznych dla słuchaczy pierwszego roku

Mezoterapia kontra blizna po oparzeniu. „Pamiątka” powstała po zetknięciu nogi z gorącą rurą wydechową podczas zsiadania z motoru. Zabieg w ramach zajęć praktycznych dla słuchaczy pierwszego roku w grupie trener dr n. med. Olgi Warszawik-Hendzel.

Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swoich zawodowych kompetencji zapraszamy na Dwuletni Kurs Medycyny Estetycznej dla lekarzy, formularz zgłoszeniowy: https://antiaging.edu.pl/rekrutacja/

#dermatologiaestetyczna #antiaging #szkoła #kursymedycynyestetycznejdlalekarzy #kursmedycynyestetycznej #kursymedycynyestetycznej #medycynaestetyczna #szkoleniazmedycynyestetycznejdlalekarzy #miedzynarodowecentrumksztalceniamedycynyantiaging